Indien u een klacht heeft met betrekking tot onze organisatie, een van onze huurders, of de werkwijze van een van onze vestigingen, nodigen wij u vriendelijk uit om uw klacht hier achter te laten. Wij stellen het op prijs als u de klacht zo gedetailleerd mogelijk kunt omschrijven, zodat wij een helder beeld krijgen van de situatie.

Zodra wij uw klacht hebben ontvangen, zullen wij ons best doen om binnen 6 weken een schriftelijk antwoord te versturen. Ons doel is om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw klacht en om u een bevredigend antwoord te bieden. Om dit te waarborgen, hebben wij een externe klachtencommissie ingeschakeld die uw klacht zorgvuldig zal onderzoeken. Deze commissie opereert onafhankelijk en zal uw zorgen objectief behandelen.

Wij hechten veel waarde aan uw feedback en streven ernaar eventuele problemen of zorgen op een professionele wijze op te lossen. Het is voor ons van groot belang om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren, en uw klacht vormt een waardevolle bron van informatie voor ons.

Wij willen u bedanken voor het nemen van de tijd om uw klacht met ons te delen. Uw input is van essentieel belang en wij zijn vastbesloten om hier serieus mee om te gaan en actie te ondernemen.

Mocht u nog vragen hebben of behoefte hebben aan meer informatie, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan klaar om u te assisteren en uw klacht zo goed mogelijk te behandelen.

Nogmaals dank voor uw medewerking, en wij hopen dat wij uw klacht naar tevredenheid kunnen oplossen.